Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

https://bip.araw.pl/ara/informacje-o-podmiocie/struktura-wlasnosciowa-1/4446,Struktura-wlasnosciowa.html
20.06.2024, 11:02

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa ARAW

Właścicielami Spółki są 33 samorządy gminne aglomeracji wrocławskiej. Akcjonariuszami Założycielami, którzy objęli akcje serii A, są: Gmina Wrocław, Gmina Brzeg Dolny, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oborniki Śląskie i Gmina Święta Katarzyna (obecnie Gmina Siechnice).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.094.990,00 zł i dzieli się na 42 094 990 akcji o nominalnej wartości 1,00 zł każda, w tym:

L.p.

Akcjonariusz

Termin objęcia akcji

Liczba akcji

Procentowy udział

1

GMINA WROCŁAW

2005-2024

41 828 990

99,3681%

2

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

2010

2 000

0,0048%

3

GMINA BRZEG DOLNY

2005

20 000

0,0475%

4

GMINA CZERNICA

2005

6 000

0,0143%

5

GMINA DŁUGOŁĘKA

2006

10 000

0,0238%

6

GMINA DOBROSZYCE

2010

5 000

0,0119%

7

GMINA DOMANIÓW

2009

8 000

0,0190%

8

GMINA JELCZ-LASKOWICE

2010

10 000

0,0238%

9

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

2007

20 000

0,0475%

10

GMINA KOBIERZYCE

2005

15 000

0,0356%

11

GMINA KOSTOMŁOTY

2006

1 000

0,0024%

12

GMINA KROŚNICE

2009

8 000

0,0190%

13

GMINA MALCZYCE

2012

5 000

0,0119%

14

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

2010

1 000

0,0024%

15

GMINA MIĘKINIA

2005

10 000

0,0238%

16

GMINA MILICZ

2010

5 000

0,0119%

17

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

2005

10 000

0,0238%

18

GMINA OŁAWA

2006

10 000

0,0238%

19

GMINA PRUSICE

2012

10 000

0,0238%

20

GMINA SIECHNICE (d. ŚWIĘTA KATARZYNA)

2005

10 000

0,0238%

21

GMINA STRZELIN

2010

7 000

0,0166%

22

GMINA ŚRODA ŚLĄSKA

2009

30 000

0,0713%

23

GMINA TRZEBNICA

2007

10 000

0,0238%

24

GMINA TWARDOGÓRA

2011

12 000

0,0285%

25

GMINA UDANIN

2009

1 000

0,0024%

26

GMINA WISZNIA MAŁA

2006

8 000

0,0190%

27

GMINA WOŁÓW

2012

10 000

0,0238%

28

GMINA ŻMIGRÓD

2009

2 000

0,0048%

29

GMINA ŻÓRAWINA

2010

6 000

0,0143%

30

MIASTO OLEŚNICA

2010

10 000

0,0238%

31 GMINA ZIĘBICE 2022 2 000 0,0048%
32 GMINA SYCÓW 2022 1 000 0,0024%
33 GMINA OLEŚNICA 2022 1 000 0,0024%
   

RAZEM

42 094 990

100,0000%

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2021
Data modyfikacji : 24.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Śpiewak
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Śpiewak
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Śpiewak

Opcje strony