Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

https://bip.araw.pl/ara/informacje-o-podmiocie/struktura-organizacyjna/4444,Struktura-organizacyjna.html
03.03.2024, 03:49

Struktura organizacyjna

 

Poszczególne zadania ARAW są realizowane przez następujące zespoły:

Centrum Wspierania Biznesu

odpowiada za promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych, opiekę poinwestycyjną, rozwijanie środowiska biznesowego i startupowego oraz wsparcie proceduralne pracowników zagranicznych kluczowych dla aglomeracji przedsiębiorców

Centrum Projektów Partnerskich

koordynuje projekty z dofinansowaniem zewnętrznym i pozyskuje na nie fundusze. W ramach prowadzonych działań CPP świadczy usługi, w tym promocyjne, na rzecz partnerów ARAW: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, szkół przedsiębiorców i innych instytucji

Centrum Analiz Przestrzennych

odpowiada za stały monitoring rynku inwestycji przestrzennych oraz pozyskanie i zarządzanie informacją przestrzenną

Centrum Promocji

planuje i realizuje kampanie informacyjno-promocyjne na rzecz mieszkańców Wrocławia, wspiera i promuje proces organizacji konsultacji społecznych, przygotowuje materiały graficzne i filmowe, organizuje wydarzenia w przestrzeni miejskiej skierowane do wrocławian i turystów. W ramach CP funkcjonuje Dział Wideo, Dział Graficzny oraz Zespół ds. Promocji w Mediach Społecznościowych

Dział Redakcji Portalu Wroclaw.pl

administruje oficjalnym portalem internetowym Wrocławia poprzez informowanie mieszkańców o działalności samorządowych władz miasta, informowanie mieszkańców Wrocławia o najważniejszych wydarzeniach o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, a także o działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia. Redakcja realizuje również działania promocyjne adresowane do mieszkańców i turystów

Dział Biuletynu Wroclaw.pl

opracowuje, wdraża i sprawia nadzór nad kompleksową realizacją procesu wydawniczego papierowego biuletynu Wroclaw.pl. W ramach Działu funkcjonuje Zespół Dystrybucji i Transportu

Dział Rozwoju

administruje portalem Wroclaw.pl oraz serwisami tematycznymi poprzez m.in. tworzenie nowych serwisów i utrzymywanie istniejących, a także tworzenie, edycję i aktualizację ich zawartości merytorycznej. W ramach Działu funkcjonują Zespół IT oraz Zespół Contentu

Centrum Organizacji i Rozliczeń Projektów Komunikacyjnych

wspiera Centra i Działy podlegające Wiceprezesowi Zarządu w przygotowywaniu zamówień, umów, raportów oraz innych dokumentów związanych z obsługą projektów, a także w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław. W ramach COR funkcjonuje Zespół ds. Rozliczeń Projektów Komunikacyjnych

Biuro Spółki

odpowiada za administracyjną, finansową, kadrową i prawną obsługę działalności ARAW, jak również zarządzanie nieruchomościami. W ramach BSP funkcjonuje Dział Prawny

 

Aktualna struktura organizacyjna ARAW znajduje się na stronie:

https://araw.pl/wladze-i-struktura-spolki

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Śpiewak

Opcje strony