Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

https://bip.araw.pl/ara/informacje-o-podmiocie/status-prawny-i-forma-p/4437,Status-prawny-oraz-forma-prawna.html
2023-09-30, 17:02

Status prawny oraz forma prawna

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (również: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, ARAW S.A., Wroclaw Agglomeration Development Agency) to utworzona w 2005 r. spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 32 samorządy gminne z terenu aglomeracji. Instytucja działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa i Statutu Spółki ARAW S.A.

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Śpiewak

Opcje strony