Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Organy Spółki

Władzami Spółki są:

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza
  3. Walne Zgromadzenie.

1. Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone w kodeksie spółek handlowych lub Statucie ARAW dla innych organów Spółki.

Prezes zarządu ARAW: Magdalena Okulowska (funkcję pełni od 1 grudnia 2019 r.); wiceprezes zarządu ARAW: Adrian Staniszewski (funkcję pełni od 1 września 2022 r.). 

 

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Skład Rady Nadzorczej ARAW:

  • Radosław Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jacek Rugieł
  • Ilona Czupta

 

3. Walne Zgromadzenie

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników Akcjonariusze Spółki. 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Śpiewak

Opcje strony

do góry